; Betrouwbaarheid soa-test - Directlab Online

Betrouwbaarheid soa-test

Betrouwbaarheid chlamydia en chlamydia & gonorroe-test
De chlamydia en gonorroe-test in het laboratorium van Saltro zijn PCR-testen. Deze worden voor mannen uitgevoerd op urine en voor vrouwen op een vaginale swab. De testen worden uitgevoerd op de Cobas 4800 analyzer van Roche en zijn zeer betrouwbaar. De chlamydia en de chlamydia & gonorroe-test heeft voor vrouwen (vaginale swab) een sensitiviteit van > 95% en een specificiteit van >99% (1). Voor mannen (urine) is de sensitiviteit >97% en de specificiteit >99% (2,3). Voor vrouwen is de sensitiviteit van de test in urine lager dan bij een vaginale swab, de test in urine wordt daarom niet geadviseerd.

Betrouwbaarheid hiv, hepatitis B en syfilis test
De hiv, hepatitis B en syfilis test zijn Chemiluminescentie Micropartikel Immuno Assay testen die worden uitgevoerd op bloed. Deze testen worden uitgevoerd op de Architect i2000sr analyzer van Abbott Diagnostics. Als screeningstest wordt voor hiv de HIV Ag/Ab Combo test uitgevoerd. De specificiteit van deze test is 98,78% en de sensitiviteit is 99,94% (4).

Voor de hepatitis B test wordt een combinatie van een hepatitis antigeen (HBsAg) en antilichaam (anti-HBc) test uitgevoerd. De specificiteit voor beide testen is 99,96%. De sensitiviteit voor deze testen is respectievelijk 99,94% en 99,80% (5,6). Afhankelijk van de uitslag van deze twee testen worden eventuele vervolg testen uitgevoerd.

Voor syfilis wordt gebruik gemaakt van de Syphilis TP test die de aanwezigheid van antilichaam tegen Treponema pallidum, de verwekker van syphilis aantoont. Deze test heeft een specificiteit van >99% en een sensitiviteit van >99% (7). Afhankelijk van de uitslag van deze test worden eventuele vervolg testen uitgevoerd.

Sensitiviteit van een soa-test
De sensitiviteit van een test is het percentage terecht positieve uitslagen onder besmette personen. Het is dus een maat voor de gevoeligheid van de test voor de onderzochte ziekte. Hoe hoger de sensitiviteit van een test, hoe groter de kans dat iemand die daadwerkelijk besmet is, een positieve testuitslag krijgt. Een sensitiviteit van 97% betekent dus dat bij 1000 besmette personen de test bij 970 personen de ziekte detecteert.

Specificiteit van een soa-test
De specificiteit van een test is het percentage terecht negatieve testuitslagen onder de niet- besmette personen. Hoe hoger de specificiteit van een test, hoe groter de kans dat iemand die de ziekte niet heeft, een negatief testresultaat krijgt. Een Specificiteit van 99% betekent dus dat bij 1000 niet-besmette personen de test bij 990 personen inderdaad aangeeft dat zij niet besmet zijn

Testpakket urine-afname
Voor mannen wordt het urinemonster verzameld door middel van gebruik van de Colli-Pee. De Colli-Pee is een CE gemarkeerd apparaat van het bedrijf NovoSanis . De Colli-Pee is uitgebreid onderzocht voor het gebruik bij chlamydia-testen.

Testpakket vaginale, orale en anale swab
Voor vrouwen wordt een vaginale swab gebruikt, de kit die hiervoor wordt aangeleverd is van Roche en is goedgekeurd door de FDA en CE-gemarkeerd. Hetzelfde testpakket wordt gebruikt voor de anale en orale swab (man/vrouw).

Referenties (1). Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 77 (2013) 101–105. (2). Sexually Transmitted Diseases 39-7 (2012) 543-549. (3) Van der Pol B. Expert Rev Mol Diagn. 13(2), 131-140, 2013. (zowel mannen als vrouwen opgenomen CT/NG). (4). Chavez et al. Evaluation of the performance of the Abbott ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Assay. Journal of Clinical Virology, S51-S55, 2011 (5). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p... (6). https://www-ncbi-nlm-nih-gov.p... (7) Sommese et al. Comparison of performance of two Treponema pallidum automated chemiluminescent immunoassays in blood donors. Infectious Diseases, 2016 VOL. 48, NO. 6, 483–487