Hiv-, Hepatitis B- & Syfilis-test

Met deze betrouwbare laboratorium soa-test weet je makkelijk en snel of je een Hiv-, hepatitis B- of Syfilis-infectie hebt opgelopen.

Een hiv-, hepatitis B- en syfilis-test kan het beste uitgevoerd worden 3 maanden na onveilig seksueel contact.

Voor deze test is een bloedmonster nodig. Het bloedmonster dat uit je arm genomen wordt, regel je op een van onze afnamelocaties. Bestel deze soa-test nu online.


Soa Aids Nederland

Directlab Online is door Soa Aids Nederland geselecteerd op basis van kwaliteitscriteria

man vrouw
medisch
Aantal parameters
3
Monster genomen
bloed
Werkdagen tot uitslag
5-15
€ 79,95

WIJ TESTEN OP:

Met de hiv-, hepatitis B- & syfilis-test van Directlab Online test je of je een hiv-, hepatitis B- of syfilis-infectie hebt opgelopen. Een hiv-, hepatitis B- en syfilis-test kan het beste uitgevoerd worden 3 maanden na onveilig seksueel contact.

Alle parameters
  • Hiv
  • Hepatitis B
  • Syfilis
Directlabonline

TEST PARAMETERS

Hiv
Hiv is de afkorting van Humaan Immunodeficiëntievirus; een virus dat de afweer bij mensen verzwakt. Hiv is overdraagbaar via seksueel contact en via bloedcontact. Hiv kan de ziekte aids veroorzaken.

Een persoon kan jaren geïnfecteerd zijn met hiv voordat de symptomen van aids beginnen. Aids wordt gekenmerkt door een opeenvolging van zogenoemde opportunistische infecties (infecties die alleen optreden bij mensen met een ernstig verminderde weerstand). Met de komst van nieuwe hiv-remmers kan het moment van aids steeds langer worden uitgesteld. (bron: RIVM)

Hepatitis B
Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus. De overdracht kan plaatsvinden van moeder op kind bij de geboorte, door seksueel contact of contact met bloed.

Syfilis
Syfilis, ook wel Lues genoemd, is een seksueel overdraagbare aandoening (soa) die wordt veroorzaakt door de bacterie Treponema Pallidum. Syfilis kan behalve door seksueel contact ook worden overgedragen via bloedcontact of bloedtransfusies met geïnfecteerd bloed, of tijdens de zwangerschap van moeder op kind.

BETROUWBAARHEID SOA-TESTEN

Betrouwbaarheid hiv, hepatitis B en syfilis test
De hiv, hepatitis B en syfilis test zijn Chemiluminescentie Micropartikel Immuno Assay testen die worden uitgevoerd op bloed. Deze testen worden uitgevoerd op de Architect i2000sr analyzer van Abbott Diagnostics. Als screeningstest wordt voor hiv de HIV Ag/Ab Combo test uitgevoerd. De specificiteit van deze test is 98,78% en de sensitiviteit is 99,94% (4).

Voor de hepatitis B test wordt een combinatie van een hepatitis antigeen (HBsAg) en antilichaam (anti-HBc) test uitgevoerd. De specificiteit voor beide testen is 99,96%. De sensitiviteit voor deze testen is respectievelijk 99,94% en 99,80% (5,6). Afhankelijk van de uitslag van deze twee testen worden eventuele vervolg testen uitgevoerd.

Voor syfilis wordt gebruik gemaakt van de Syphilis TP test die de aanwezigheid van antilichaam tegen Treponema pallidum, de verwekker van syphilis aantoont. Deze test heeft een specificiteit van >99% en een sensitiviteit van >99% (7). Afhankelijk van de uitslag van deze test worden eventuele vervolg testen uitgevoerd.

Sensitiviteit van een soa-test
De sensitiviteit van een test is het percentage terecht positieve uitslagen onder besmette personen. Het is dus een maat voor de gevoeligheid van de test voor de onderzochte ziekte. Hoe hoger de sensitiviteit van een test, hoe groter de kans dat iemand die daadwerkelijk besmet is, een positieve testuitslag krijgt. Een sensitiviteit van 97% betekent dus dat bij 1000 besmette personen de test bij 970 personen de ziekte detecteert.

Specificiteit van een soa-test
De specificiteit van een test is het percentage terecht negatieve testuitslagen onder de niet- besmette personen. Hoe hoger de specificiteit van een test, hoe groter de kans dat iemand die de ziekte niet heeft, een negatief testresultaat krijgt. Een Specificiteit van 99% betekent dus dat bij 1000 niet-besmette personen de test bij 990 personen inderdaad aangeeft dat zij niet besmet zijn.

Referenties (4). Chavez et al. Evaluation of the performance of the Abbott ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Assay. Journal of Clinical Virology, S51-S55, 2011 (5). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p... (6). https://www-ncbi-nlm-nih-gov.p... (7) Sommese et al. Comparison of performance of two Treponema pallidum automated chemiluminescent immunoassays in blood donors. Infectious Diseases, 2016 VOL. 48, NO. 6, 483–487

INHOUD VAN HET TESTPAKKET

In het testpakket vind je alles dat nodig is om de test uit te voeren. Voor deze test gaat het daarbij om bloedonderzoek. In het pakket vind je een duidelijke instructie, bloedbuisje(s), laboratoriumformulier en sticker met persoonsgegevens om bloed te laten afnemen op een afnamelocatie.

INSTRUCTIES

Voor deze test wordt er een bloedmonster uit je arm genomen. Je kunt dit laten doen op een van de afnamelocaties. In de instructie bloedafname wordt stap voor stap beschreven hoe je de afname zelf regelt.

Let op: voor bloedafname kun je alleen op de geopende locaties van Directlab Online terecht wanneer je een afspraak hebt gemaakt.

DE UITSLAG

Indien er in het laboratorium bij een van deze testen een infectie wordt gevonden dan wordt de test met een andere methode nogmaals overgedaan om er zeker van te zijn dat er geen verkeerde uitslag aan je wordt doorgegeven. Daarom kan het zijn dat de uitslag enige tijd op zich laat wachten. In de regel staan de uitslagen binnen 5 tot 15 dagen na afname klaar in het beveiligde Uitslagenportaal. Log in met je DigiD met sms-verificatie en check je uitslag. Als je wilt, kan je de uitslag uitprinten en meenemen naar de huisarts.

Door deze test te bestellen, geef je er toestemming voor dat wij een positieve uitslag van de hepatitis B test mogen melden aan de GGD. De GGD neemt dan contact met je op voor bron- en contactonderzoek. Om die reden ben je ook verplicht je telefoonnummer op te geven tijdens het bestelproces.

Vanwege de inlogmethode met DigiD voor het uitslagenportaal kan je alleen testen kopen voor eigen gebruik. Om die reden kan je maximaal 1 Hiv-hepatitis B- en syfilis-test per bestelling kopen.

Directlabonline